DeWereldgezondheidsorganisatie en acupunctuur

880 Views

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een sturende en coördinerende rol op het gebied van gezondheid en welzijn.

In dit stuk staan de eisen waar een acupuncturist aan moet voldoen:
WHO acupuncture