Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent met de behandeling, met de bejegening of iets dergelijks. U kunt eerst deze klacht kenbaar maken en wij proberen samen een oplossing te vinden.

Wanneer wij de zaak niet uitkomen kunt u uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NAAV voorleggen. Hij/zij is geen lid van de NAAV maar is deskundige van Klacht & Company (www.klachtencompany.nl). Meer informatie hierover: https://www.naav.nl/zorg/kwaliteit-zorg/