Rijbewijskeuringen

In mijn praktijk in Marum en Stiens doe ik ook rijbewijskeuringen.
Wanneer uw rijbewijs bijna verloopt, moet u op tijd uw rijbewijs laten verlengen. Eerst moet u een Gezondheidsverklaring kopen (geldig voor 75-plussers en mensen met groot rijbewijs). U kunt de Gezondheidsverklaring bij uw gemeente of via de website van het CBR online kopen. Nadat u alle vragen in de Gezondheidsverklaring hebt beantwoord, moet u deze naar het CBR sturen. Het CBR stuurt daarna een Keuringsverslag 75+ naar u (hetzij via de post, het zij digitaal). Nu kunt u mij bellen voor de rijbewijskeuring. Telefoonnummer: 0594-646301.
Bij de meesten mensen verlopen hun rijbewijs wanneer ze 75 jaar worden. U kunt het best ongeveer 3 tot 4 maanden voordat u 75 wordt, de Gezondheidsverklaring kopen en de procedure opstarten.
Bij medische indicaties verwacht het CBR dat u gekeurd wordt voordat uw rijbewijs wordt verlengd. U moet eerst de Gezondheidsverklaring kopen. U vult de Gezondheidsverklaring in en stuurt deze naar het CBR. Daarop krijgt u een Keuringsverslag van het CBR, nu kunt u een afspraak met mij maken voor de keuring.
Na de rijbewijskeuring stuur ik alle keuringsgegevens via het Zorgdomein (ZD) naar het CBR. U krijgt altijd een ZD-code op het Keuringsverslag. Het CBR heeft de voorkeur voor het inzenden van de keuringsgegevens via Zorgdomein boven de post.
Ik doe geen rijbewijskeuring voor C (vrachtauto) of D (bus) rijbewijs. Hiervoor kunt u het best een afspraak bij een arbodienst maken.