Overspannenheid/Burn-out

Overspanneheid: overspannenheid is een verminderde geestelijke spankracht die kan ontstaan wanneer de omgeving of werksituatie meer vraagt van een persoon, dan dat hij of zij kan opbrengen. Een gemoedstoestand die ontstaat als iemand te lang gespannen is geweest en niet meer voldoende tot rust kan komen.

Burn-out is een toestand waar men emotioneel en ernegetisch uitgeput is. Hierdoor heeft men de neiging om alles negatief en pessimistisch te beschouwen, wat tegenstrijdig is met wat men was (energiek, perfectionistisch, optimistisch). Men is ook negatief ten opzichte van eigen waarde en werk. Meestal heeft men eigen grens steeds verlegd (als een elastiek, die steeds gerekt wordt totdat de elastiek kapot springt). Bij burn-out moet de patient door een multi-professioneel team geholpen worden (bedrijfsarts, psycholoog, werkcoach, fysiotherapeut of sportinstructeur).

De meeste patienten met overspannenheid of burn-out klachten komen bij mij met de vraag of ik wat voor hun kan doen om meer energie en rust te verkrijgen. Deze klachten zijn goed te behandelen met acupunctuur. Omdat ik bedrijfsarts ben geweest, kan ik hun ook begeleiden om hun leefwijze te veranderen.